Biologisch afbreekbaar en recyclebaar kunstgras – GreenBlade

#IKSPORTGROEN

Het probleem met kunstgrasvelden

Kunstgrasgaren is in het algemeen gemaakt van polyethyleen. De geweven rug van het mat is veelal een polyolefine. Dit zijn traditionele kunststoffen op oliebasis. Het garen wordt dan meestal met een latex aan elkaar ‘verlijmd’. Tenslotte worden bij installatie als sportveld in het merendeel van de gevallen vermalen autobanden gebruikt. Dit resulterende systeem zal leiden tot microplastic vervuiling en is zeer moeilijk te recyclen. Daarom is er helaas nog steeds een end-of-life probleem voor kunstgras, wat tot voor kort resulteerde in het massaal opstapelen van oude velden.

Senbis won overheidsaanbesteding om het probleem op te lossen

In 2020 heeft het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Senbis Polymer Innovations B.V. de opdracht gegeven om te komen tot een goede end-of-life oplossing voor kunstgrassystemen. Het project is door een consortium bestaande uit Sweco Nederland, Antea Sport, EdelGrass, TenCate Grass en Senbis Polymer Innovations B.V..

Een volledig composteerbaar en recyclebaar grasveld.

Het toen ontwikkelde GreenBlade-concept is volledig recyclebaar en composteerbaar. Dit betekent dat dit grasveld aan het einde van zijn functionele levensduur kan worden ingezameld en naar een recycling- of composteerinstallatie kan worden gebracht.

Naast deze end-of-life oplossingen had het consortium de ambitie om ook het microplastic vervuilingsprobleem van kunstgras aan te pakken. Een kunstgrasveld slijt tijdens zijn levensduur en vervuilt het milieu met microplastic deeltjes. Omdat GreenBlade is gemaakt van een biologisch afbreekbare verbinding, voorkomt het ook de verspreiding van microplastics.

Topsportprestaties

Geen microplastic vervuiling

Hoge
veerkracht, duurzame constructie

Recyclebaar en composteerbaar

Wij bieden duurzame polymeeroplossingen

Test projecten

EHS' 85, Emmen, The Netherlands

Contact formulier